SLOVNÍČEK OJIBWEJSKÝCH VÝRAZŮ

 

Ambe [ambe] – pojď, pospěš, poslouchej

Amik [amik] – bobr kanadský

Ajidamoo [adžidamú] – čikarí červený (druh americké veverky)

Animikiig [animikiig] – hromový ptáci, ptáci bouřňáci

Anishinaabe [anišinábe] – indián, domorodec, člověk, Ojibwe

Anishinaabe minobimaadiziwin [anišinábe minobimádzivin] – dobrý život (ojibwejská životní filozofie)

Anishinaabemowin [anišinábemovin] – ojibwejština, jazyk Anishinaabů, indiánský jazyk

Anishinabeg [anišinábeg] – lidé, anishinaabové, indiáni, národ Anishinaabů

Bigiiwen enji zaagigooyin [bigíven endži zágigůjin] – přijď domů, kde tě milují

Dabaadendiziwin [dabádendizivin] – pokora

Debwewin [debvevin] – pravda

Gaagaagi [gágáge] –krkavec

Gaawiin [gávín] – ne

Giishkwebii [gíškwebí] – opilý

Giizhik [gížik] – zerav západní (zvaný také cedr)

Giizhik aniibiishan [gížik aníbíšan] – zeravový čaj

Gwekowaadiziwin [gvekovádizivin] – čestnost

Chi [či] – velký, moc

Chi mukwa [či makva] – velký medvěd

Chippewa [čipeva] – Chippewajové, Ojibwejové

Inigaazi [inigaazi] – truchlit

Ishkode-genawendan Odaanisan [iškode-genavendan odánisan] – Ohnivcova dcera

Jiimshin [džímšin] – dej mi pusu, polib mě

Kwe [kve] – žena

Kwewag [kvevag] – ženy

Kwezan [kvezan] – dívka

Kwezanswag [kvezanwag] – dívky

Madoodiswan [madúdiswan] potní chýše

Makwa [makva] –medvěd

Manaadendamowin [manádendamovin] – úcta

Mashkodewashk/mashkwadevashk [maškodevašk, maškvadevašk]– šalvěj bílá

Migizi [migizi] – orel bělohlavý

Miigwech [mígvič] – děkuji

Mikwendaagozi [mikvendágoze] – vzpomínáme na ni

Mishomis [mishomis] – dědeček

Naabikawaagan [nábikavágan] – šála, šátek, náhrdelník, věc kolem krku

Nibwaakaawin [nibvákávin] – moudrost

Nichiiwad [ničívad] – bouřka, je bouřka

Niijii [níží] – kamarád, přítel,

Niishin [níšin] – je to dobré

Nish [niš] – viz Anishinaabe

Nishnaab [nišnáb] – viz Anishinaabe

Nokomis [nokomis] – babička

Ojibwe [odžibve] – Ojibwe, ojibwejský

Ojiishiingwe [odžíšíngve] – ten, co má na tváři jizvu

Semaa [semá] – tabák

Shinaab [šináb] – viz Anishinaabe

Waabooz [vábúz] – zajíc měnivý, také jiné druhy zajíců

Waagosh [vágoš] – liška obecná

Wiijiindiwin [vídžíndivin] – přátelství, partnerství, když s někým kráčíme po společné cestě životem

Wiingashk [víngašk] – sladká tráva, Tomkovice vonná

Zaagidiwin [zágidivin] – láska

Zaagaaso [zágáso] – svítit zpoza něčeho (slunce, měsíc apod.)

Zhaaganaash [záganáš] – běloch, Angličan

Zoongidewin [zúngidevin] – odvaha